بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی از بیست و دومین سوگواره تجسمی کوچه بنی هاشم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی از بیست و دومین سوگواره تجسمی کوچه بنی هاشم

دکتر مصطفی ملایی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر از بیست و دومین سوگواره تجسمی کوچه بنی هاشم بازدید به عمل آورد.

۱۵ کارگروه تخصصی با موضوعات مختلف از جمله فرهنگی، مالی، رسانه و در بیست و دومین سوگواره تجسمی کوچه‌بنی‌هاشم مشغول فعالیت هستند.