نماهنگ روز جوان/ جوانان وارد میدان مطالبه آرمانهای انقلاب شوند | شورای اسلامی شهر مقدس قم