گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشان - مهر 1400 - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم