گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشان - مهر ۱۴۰۰ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشان – مهر ۱۴۰۰