گزارش عملکرد کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم-تیر 1399 | شورای اسلامی شهر مقدس قم