۷۵ درصد از بودجه شهرداری به پروژه های عمرانی اختصاص یافته است - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
۷۵ درصد از بودجه شهرداری به پروژه های عمرانی اختصاص یافته است

دکتر سیدمحمدحسین دهناد در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز شوراها که در سالن جلسات شورای اسلامی شهر قم برگزار شد، اظهار کرد: شورای شهر نقش جهت‌دهی برای مسائل مختلف شهر را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه عمران و حمل و نقل در زندگی عموم مردم تاثیرگذار است، مطرح کرد: در سال ۱۴۰۲، ۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای پروژه‌های عمرانی و حمل و نقل در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در این بودجه سهم هر شهروند ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، عنوان کرد: پروژه‌های عمرانی حدود ۷۵ درصد بودجه را به خود اختصاص داده است.