چهارشنبه, ۲۲ آبان , ۱۳۹۸ Wednesday, 13 November , 2019
اوراق مشارکت شهرداری قم
لزوم استفاده از ظرفیت فروش اوراق در بودجه امسال کشور ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
عضو شورای اسلامی شهر قم خواستار شد:

لزوم استفاده از ظرفیت فروش اوراق در بودجه امسال کشور

آتش زر با تأکید بر اینکه نباید صرفاً به دلیل عدم توجیه‌پذیری اقتصادی برخی پروژه‌ها ظرفیت فروش اوراق را رد کنیم، افزود: گرفتن این اوراق به راحتی نبوده و زمان بر است و معلوم نیست آیا این مبالغ تخصیص یابد یا خیر.