آغاز طراحی معبر و کاربری‌های پروژه شهید کاظمی 20 شهریور 1401
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد:

آغاز طراحی معبر و کاربری‌های پروژه شهید کاظمی

دکتر دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم از حل مشکلات پروژه شهید کاظمی خبر داد و گفت: بر اساس رأی دادگاه پروژه به بانک شهر و شهرداری قم واگذار شد و در مرحله طراحی معبر، کاربری‌ها، ارتفاع و سطح اشغال آن هستیم.

احداث ۳۲ زمین ورزشی روباز در ۱۵ بوستان شهر قم در سال ۱۴۰۱ 13 شهریور 1401
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم:

احداث ۳۲ زمین ورزشی روباز در ۱۵ بوستان شهر قم در سال ۱۴۰۱

دهناد با اشاره به برنامه ریزی انجام شده در بودجه سال ۱۴۰۱ و احداث ۳۲ زمین ورزشی روباز در سطح شهر با اعتباری بالغ‌ بر ۸ میلیارد تومان، اظهار داشت: این ۳۲ زمین ورزشی رو باز در ۱۵ بوستان سطح شهر و در رشته‌های متنوع طراحی‌شده است.

حمایت شورای اسلامی شهر از طرح نهضت ملی مسکن/مدت خانه‌دار شدن در قم طولانی است 10 شهریور 1401
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم:

حمایت شورای اسلامی شهر از طرح نهضت ملی مسکن/مدت خانه‌دار شدن در قم طولانی است

دکتر دهناد با اشاره به وضعیت نامطلوب قم در حوزه مسکن، گفت: قم از شهرهایی بوده که مدت‌زمان خانه‌دار شدن در آن وضعیت نامطلوبی دارد و در این شرایط شورای شهر قم از نهضت تولید مسکن و تسهیل در عملیات اجرایی حمایت ویژه خواهد کرد.

طراحی ۱۱۰ هزار مترمربع زیربنا و ۱۶۰۰ جای پارک برای پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر 07 شهریور 1401
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم:

طراحی ۱۱۰ هزار مترمربع زیربنا و ۱۶۰۰ جای پارک برای پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر

دکتر دهناد رئیس کمسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم پروژه پارکینگ شرقی را در مرحله انتخاب پیمانکار اعلام کرد و گفت: با تحویل زمین به پیمانکار، حدود 42 دو ماه اجرای پروژه زمان برده و بیش از 110 هزار مترمربع زیربنای پروژه خواهد بود.

اهتمام ویژه دولت برای تکمیل مترو و مونوریل/تلاش چندوجهی برای تأمین ناوگان قطار شهری قم 01 شهریور 1401
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم:

اهتمام ویژه دولت برای تکمیل مترو و مونوریل/تلاش چندوجهی برای تأمین ناوگان قطار شهری قم

دکتر دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم بابیان اینکه دولت نسبت به تأمین اعتبار مترو و مونوریل قم اهتمام ویژه دارد، گفت: شهرداری و شورای شهر قم برای تأمین ناوگان قطار شهری در چند جبهه مختلف در حال رایزنی و مذاکره است.

برگزاری جلسات احداث پارکینگ در قم به‌صورت هفتگی/اجرای نهضت پارکینگ سازی در سال جاری 29 مرداد 1401
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد:

برگزاری جلسات احداث پارکینگ در قم به‌صورت هفتگی/اجرای نهضت پارکینگ سازی در سال جاری

دکتر دهناد ساخت پارکینگ به‌عنوان مطالبه عمومی مردم را دغدغه مدیریت شهری خواند و گفت: در سال جاری شهرداری و شورای شهر نسبت به اجرای طرح تفصیلی برای سخت گیری پارکینگ اهتمام ویژه داشته و در صورت حذف و کسر پارکینگ، هزینه جریمه برای تملک زمین و ساخت پارکینگ هزینه خواهد شد.