چهارشنبه, ۵ تیر , ۱۳۹۸ Wednesday, 26 June , 2019
مصوبات جلسات رسمی شورای اسلامی شهر مقدس قم
مصوبات جلسه نود و نهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

مصوبات جلسه نود و نهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

نودو نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیستم خرداد ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه نود و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

مصوبات جلسه نود و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

نودو هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ یازدهم خرداد ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه نود و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

مصوبات جلسه نود و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

نودو سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه هشتاد و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

مصوبات جلسه هشتاد و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

هشتادو چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم اسفند ماه 1397 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.