چهارشنبه, ۲۴ مهر , ۱۳۹۸ Wednesday, 16 October , 2019
مصوبات جلسات رسمی شورای اسلامی شهر مقدس قم
مصوبات جلسه یکصدویازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

مصوبات جلسه یکصدویازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدونهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و پنجم شهریور ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدونهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

مصوبات جلسه یکصدونهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدونهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و هفتم مردادماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوهفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

مصوبات جلسه یکصدوهفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوچهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ چهاردهم مردادماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوچهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۱۹ تیر ۱۳۹۸

مصوبات جلسه یکصدوچهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوچهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هفدهم تیرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدودوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۱۶ تیر ۱۳۹۸

مصوبات جلسه یکصدودوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدودومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دهم تیرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدویکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۰۵ تیر ۱۳۹۸

مصوبات جلسه یکصدویکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدو یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سوم تیرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.