دوشنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۸ Monday, 18 November , 2019
نمایشگاه شکوه انقلاب
اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به متروی قم 19 فوریه 2019
در هشتادو دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهرقم مصوب شد:

اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به متروی قم

اعضای شورای اسلامی شهر قم با افتتاح حساب نزد بانک شهر جهت واریز مبلغ 300 میلیارد تومان با امضای شهردار قم و نماینده وی یعنی مدیر سازمان قطار شهری و ذی الحساب طرح های عمرانی موافقت کرد.