بازدید مهندس سبحانی از روند آماده سازی بوستان های ورودی شهر قم برای پذیرایی از زائران نوروزی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم