جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ Friday, 25 September , 2020
زین العابدين قراچورلو
حسابرسی یکی از پایه های تفریغ بودجه است 15 مرداد 1399
عضو شورای اسلامی شهر قم:

حسابرسی یکی از پایه های تفریغ بودجه است

زین‌العابدین قراچورلو اظهار داشت: حساب‌رسی یکی از پایه‌هایی است که در تفریغ باید داشته باشیم، سال‌ها این موضوع را پیگیری کرده‌ایم تا عملیاتی شود، همکاران این گزارشات را طوری باید بنویسند تا به مشکل در تفریغ و بررسی بودجه برنخوریم.

فرهنگ سازی مردم در حوزه ترافیک مورد توجه قرار گیرد 31 خرداد 1399
عضو شورای اسلامی شهر قم:

فرهنگ سازی مردم در حوزه ترافیک مورد توجه قرار گیرد

قراچورلو موضوع فرهنگ‌سازی در حوزه کنترل ترافیک اشاره کرد و افزود: تعریض خیابان‌ها تنها مردم را به استفاده از خودرو شخصی در سفرهای درون‌شهری دعوت کرده و مشکلی از ترافیک شهر را حل نخواهد کرد و باید مردم را به پیاده‌روی تشویق کنیم.

لزوم حفظ سرمایه اجتماعی اداره کل امور مالیاتی در بین مردم 01 خرداد 1399
عضو شورای اسلامی شهر قم:

لزوم حفظ سرمایه اجتماعی اداره کل امور مالیاتی در بین مردم

قراچورلو عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر بی‌طرفی کارشناسان مالیاتی تصریح کرد: نباید اجازه بدهیم سرمایه اجتماعی این اداره با بدبینی مردم نسبت به کارشناسان از بین رفته و کسب رضایت مردم بسیار مهم است.

ترسیم و اجرای الگوی مدیریت یکپارچه شهری یکی از عوامل حرکت به سمت توسعه و پیشرفت است 11 اردیبهشت 1399
عضو شورای اسلامی شهر قم:

ترسیم و اجرای الگوی مدیریت یکپارچه شهری یکی از عوامل حرکت به سمت توسعه و پیشرفت است

قراچورلو ترسیم و اجرای الگوی مدیریت یکپارچه شهر را یکی از عوامل حرکت به سمت توسعه و پیشرفت خواند و اظهار داشت: در حال حاضر ارتباط مؤثر و درستی بین ارگان‌ها و نهاد‌های اجرایی و خدماتی در شهر وجود نداشته و تنها حلقه گمشده این ارتباط شوراها و مدیریت یکپارچه شهر است.

کرونا دگرگونی ویژه ای در جامعه ایجاد کرده است 02 اردیبهشت 1399
عضو شورای اسلامی شهر قم:

کرونا دگرگونی ویژه ای در جامعه ایجاد کرده است

زین‌العابدین قراچورلو اظهار داشت: کرونا، تهدیدات زیادی را به فرصتی برای خدمت‌رسانی در جامعه تبدیل کرد و یک همگرایی و هماهنگی بی‌نظیری را میان مدیران و مردم برای مدیریت بحران به وجود آورد.

بودجه فعالیت‌های عمرانی شهرداری قم باید شفاف باشد 24 مهر 1398
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قم:

بودجه فعالیت‌های عمرانی شهرداری قم باید شفاف باشد

عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر شفافیت بودجه از تأثیر توجیه اقتصادی و تشخیص صحت عملکرد مدیران شهرداری در این زمینه خبر داد.