سه شنبه, ۷ بهمن , ۱۳۹۹ Tuesday, 26 January , 2021
زین العابدین قراچورلو - شورای اسلامی شهر مقدس قم
راه دسترسی بیمارستان نور باید مورد توجه قرار گیرد ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
عضو شورای شهر قم:

راه دسترسی بیمارستان نور باید مورد توجه قرار گیرد

زین العابدین قراچورلو گفت: نبود باند کند رو یکی از مسائل مهم در بهره برداری از پروژه بیمارستان نور در بلوار آیت الله بروجردی است، راه دسترسی با توجه به اهمیت امداد و درمان برای مراجعین باید مورد توجه قرار گیرد، شورای اسلامی شهر آمادگی هرگونه همکاری در جهت تسهیل گری در اجرای این پروژه ماندگار را دارد.

مردم را گرفتار برخی تصمیم گیری های عجولانه نکنیم ۰۲ دی ۱۳۹۹
عضو شورای شهر قم:

مردم را گرفتار برخی تصمیم گیری های عجولانه نکنیم

زین العابدین قراچورلو با اشاره به انتظار مدیریت شهری از تصمیم گیری ها برای کار پایه ای و منطقی تصریح کرد: تردیدی نیست که الحاق ۵۶۰ هکتار حتما باید مطالعات کافی داشته باشد، بیاییم مردم را گرفتار برخی تصمیم گیری های عجولانه نکنیم.

مردم انگیزه‌ای برای نوسازی بافت فرسوده ندارند ۲۲ آبان ۱۳۹۹
عضو شورای اسلامی شهر قم:

مردم انگیزه‌ای برای نوسازی بافت فرسوده ندارند

قراچورلو گفت: باید راهکاری ایجاد کرد تا منطقه به سمت برخورداری پیش رود و در پروژه‌ها این روند در طول سال تعریف و در بودجه نیز توسعه مناطق لحاظ شود و مدیریت شهری به سمت اقداماتی ساختاری و زیربنایی رو ببرد.

بهینه سازی روند و تسریع در عملکرد و فعالیت شهرداری ۱۶ آبان ۱۳۹۹
عضو شورای شهر قم خواستار شد:

بهینه سازی روند و تسریع در عملکرد و فعالیت شهرداری

قراچورلو عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: شورای شهر در دوره پنجم توانسته با تصمیم سازی های خود هم بودجه را بهینه کرده و هم به عملکرد شهرداری سرعت ببخشید.

حسابرسی یکی از پایه های تفریغ بودجه است ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
عضو شورای اسلامی شهر قم:

حسابرسی یکی از پایه های تفریغ بودجه است

زین‌العابدین قراچورلو اظهار داشت: حساب‌رسی یکی از پایه‌هایی است که در تفریغ باید داشته باشیم، سال‌ها این موضوع را پیگیری کرده‌ایم تا عملیاتی شود، همکاران این گزارشات را طوری باید بنویسند تا به مشکل در تفریغ و بررسی بودجه برنخوریم.

فرهنگ سازی مردم در حوزه ترافیک مورد توجه قرار گیرد ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
عضو شورای اسلامی شهر قم:

فرهنگ سازی مردم در حوزه ترافیک مورد توجه قرار گیرد

قراچورلو موضوع فرهنگ‌سازی در حوزه کنترل ترافیک اشاره کرد و افزود: تعریض خیابان‌ها تنها مردم را به استفاده از خودرو شخصی در سفرهای درون‌شهری دعوت کرده و مشکلی از ترافیک شهر را حل نخواهد کرد و باید مردم را به پیاده‌روی تشویق کنیم.