شهرداری قم ظرفیت‌های خوبی در قالب امکانات رفاهی ایجاد کرده است
شهرداری قم ظرفیت‌های خوبی در قالب امکانات رفاهی ایجاد کرده است
دکتر ملایی با اشاره به اینکه شهرداری قم ظرفیت‌های خوبی در قالب امکانات رفاهی ایجاد کرده است، اظهار داشت: زیرساخت‌های خوبی در مجموعه بوستان‌های قم برای زائرین و مسافرین فراهم‌شده است، باید در بوستان‌ها شاهد رونق بیش‌تر برگزاری برنامه‌های سنتی و آئینی قمی باشیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر مصطفی ملایی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ مناسبت‌های متعددی در قم تجربه کردیم، اظهار کرد: خوشبختانه مجموعه مدیریت شهری قم در این مناسبت‌ها درخشش خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه نخستین گام در برنامه‌های فرهنگی شناخت نظام مسائل شهر قم است، مطرح کرد: جلسات متعددی در این راستا برگزارشده و نظام مسائل شهری گردآوری‌شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در گام دوم پس از تهیه این نظام مسائل و درپی حل آن، به دنبال پای‌کار آوردن ظرفیت‌های مختلف فرهنگی هستیم.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های فرهنگی متعددی با همکاری مجموعه‌های مختلف در قم دنبال شد، عنوان کرد: در این برنامه‌ها توجه ویژه‌ای به نسل دهه هشتادی و دهه نودی شهر داشتیم.

ملایی اضافه کرد: تمام برنامه‌های فرهنگی شهر با رویکردهای مختلفی ازجمله توسعه مشارکت‌ها، هویت شهری، فرهنگ شهروندی، توسعه خانه موزه‌ها و … دنبال می‌شوند.

وی با بیان اینکه باید مردم پای‌کار بوده و در مناسبت‌های مختلف از ظرفیت‌های آن‌ها استفاده شود، خاطرنشان کرد: منابع حاکمیتی نیز باید در اختیار ظرفیت‌های مردمی قرار گرفته و تنها وظیفه ریل سازی را بر عهده بگیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه زیرساخت‌های خوبی در مجموعه بوستان‌های قم برای زائرین و مسافرین فراهم‌شده است، تصریح کرد: شهرداری قم خوشبختانه ظرفیت‌های خوبی در قالب امکانات رفاهی ایجاد کرده است.

ملایی اذعان کرد: باید در بوستان‌ها شاهد رونق بیش‌تر برگزاری برنامه‌های سنتی و آئینی قمی باشیم.