نهادهای فرهنگی قم نیاز به توجه ملی دارند/ پیوست نگاری فرهنگی در پروژه‌های شهری قم مصوب شده است
نهادهای فرهنگی قم نیاز به توجه ملی دارند/ پیوست نگاری فرهنگی در پروژه‌های شهری قم مصوب شده است
دکتر ملائی با اشاره به این مهم که نهادهای فرهنگی قم نیازمند توجه ملی می باشند، اظهار داشت: دشمن در جنگ نرم، نهادهای انقلابی، حوزی و بودجه‌های فرهنگی را مورد حمله قرار داد، که این امر نشان می‌دهد این نهادها نقاط کانونی حفاظت از انقلابند و باید با نگاه ملی بصورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر مصطفی ملائی در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم با آیت الله حسینی بوشهری اظهار داشت: دشمن در جنگ نرم، نهادهای انقلابی و حوزه و بودجه‌های مراکز فرهنگی را مورد حمله قرار دادند که این امر نشان می‌دهد که این نهادها تاثیرات بسزا ، مثبت و عالی خود را در راستای اهداف اسلام و انقلاب داشته‌اند.


رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم افزود: باید این مراکز فرهنگی و انقلابی و حوزوی به طور بسیار جدی،حمایت شوند، به ویژه نهادهای انقلابی و موسسات فرهنگی قم نیاز به توجه ملی دارند زیرا سطح تاثیر آنها فراتر از استان و حتی فراتر از ملی ، در حد بین المللی است.
وی تصریح کرد: احصای نظام مسائل یکی از تاکیدات بزرگان در حوزه است که در این باره کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر و اعضای شورا آن را دنبال می‌کنند.
دکتر ملائی با اشاره به سیاست‌های کمیسیون در مقوله های مهم هویت ساز و نیز جلب مشارکت های مردمی و تقویت بنیان خانواده و برنامه محوری، ابراز کرد: پیوست نگاری فرهنگی در پروژه‌های شهری قم نیز مصوب شده است و کمیسیون فرهنگی آن را با جدیت پیگیری می‌کند.