عدم توجه به مدیریت یکپارچه شهری، مانع از تحقق بسیاری از اهداف است
عدم توجه به مدیریت یکپارچه شهری، مانع از تحقق بسیاری از اهداف است
سعادتمند با اشاره به عدم توجه به مدیریت یکپارچه شهری، بیان کرد: عدم توجه به مدیریت یکپارچه شهری مانع از تحقق بسیاری از اهداف است و محدودیت‌های زیادی را برای شورا و شهرداری به وجود آورده و بسیاری از طرح‌ها را به بن بست ختم می کند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، ماشالله سعادتمند در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم با آیت الله حسینی بوشهری اظهار داشت: انتظار مردم از شهرداری و شورای اسلامی شهر در زمینه مدیریت شهری بسیار زیاد و البته به جاست.


عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: برخی از ظرفیت‌های قانونی مانع از تحقق اهداف برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه شهرسازی و ارائه خدمات می‌شود و گاهی فراتر از شورا و شهرداری، این تصمیمات اتخاذ می‌شود.
وی تصریح کرد: عدم توجه به مدیریت یکپارچه شهری مانع از تحقق بسیاری از اهداف است و محدودیت‌های زیادی را برای شورا و شهرداری به وجود آورده و بسیاری از طرح‌ها را به بن بست ختم می کند.