رویکرد شورای اسلامی شهر قم، پیگیری توسعه صحن شرقی حرم و تامین پارکینگ عمومی است
رویکرد شورای اسلامی شهر قم، پیگیری توسعه صحن شرقی حرم و تامین پارکینگ عمومی است
اخوان با اشاره به اینکه رویکرد شورای اسلامی شهر قم، پیگیری توسعه صحن شرقی حرم و تامین پارکینگ عمومی است، گفت: ساماندهی صحن شرقی حرم مطهر به وسعت صد هزار متر برکات خوبی برای هسته مرکزی شهر قم و حرم مطهر حضرت معصومه(س) و خدمت به زائران و شهروندان دارد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم با استاندار قم اظهار داشت: تعامل و همراهی میان استانداری و شهرداری و شورای شهر قم و مجموعه نمایندگان بهترین فرصت برای توسعه و تعالی قم است.
وی تصریح کرد: بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری قم با رقم ۸ هزار میلیارد تومان بسته شد و رشد خوبی در ارزش افزوده با نظرات مثبت استانداری و راه و شهرسازی در حوزه شهرداری، نوید بخش اتفاقات مثبت در آینده خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد:تعامل میان شهرداری و شهرسازی در طول این سالها بی‌سابقه بوده است و انتفاع و برکات زیادی در شهرسازی و افزایش درآمد مدیریت شهری دارد.
اخوان عنوان کرد: رویکرد شورای اسلامی شهر قم، پیگیری توسعه صحن شرقی حرم و ساماندهی قبرستان نو و تامین پارکینگ عمومی و برخی از پروژه‌های مهم است.
وی اظهار داشت: ساماندهی صحن شرقی حرم مطهر به وسعت صد هزار متر برکات خوبی برای هسته مرکزی شهر قم و حرم مطهر حضرت معصومه(س) و خدمت به زائران و شهروندان دارد.
عضو شورای اسلامی شهر قم در ادامه با اشاره به کمبود پارکینگ در قم افزود: تامین پارکینگ عمومی در سطح شهر و هسته مرکزی قم، دغدغه‌ای جدی است و شهرداری در سالهای گذشته کوتاهی‌هایی در این باره داشته که در حال جبران است.