برگزاری مراسم تحلیف حسن طلائی به عنوان عضو جایگزین
برگزاری مراسم تحلیف حسن طلائی به عنوان عضو جایگزین
در هشتاد و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، حسن طلائی به عنوان عضو جایگزین توسط فرماندار قم معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، در هشتاد و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، حسن طلائی به عنوان عضو جایگزین توسط فرماندار قم معرفی گردید، لازم به ذکر است، طلائی پیش از این در دوره پنجم شورای اسلامی شهر قم نیز عضو بوده و در دوره ششم با استعفای حسین اسلامی به عنوان عضو جایگزین، وارد پارلمان شهری قم شد.