انتظارات مردم در موضوع حجاب و عفاف به حق است
انتظارات مردم در موضوع حجاب و عفاف به حق است
نیازمند با اشاره به دغدغه خانواده ها در خصوص حجاب و عفاف در شهر مقدس قم، گفت: شهرداری قم با اختصاص 7 میلیارد ریال در زمینه اقدامات فرهنگی در سطح بوستان های شهر به دنبال ترویج این مهم و ایجاد محیطی مناسب برای خانواد ها می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، نرجس نیازمند در نود و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم بر حمایت از مردم و خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: مهم‌ترین دغدغه مدیریت شهری حمایت از مردم بوده و باید در تمام طرح‌ها و لایحه‌ها این مهم دیده شود.
وی با اشاره به دغدغه های خانواده ها در خصوص حجاب و عفاف، انتظارات به حق مردم را ذیل این مهم مطرح کرد و گفت: اقدام شهرداری در اختصاص ۷ میلیارد ریال به قرارگاه ۱۹ دی شایسته بوده زیرا مدیریت شهری نسبت به دغدغه های مردم مسئول است و باید فضای بوستانها ساماندهی شود.
وی از سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نیز خواستار افزایش برنامه‌های فرهنگی در بوستانها شد و خاطرنشان کرد: باید در بوستانهای بزرگ تعداد نیروی انتظامی افزایش پیدا کند تا شاهد کاهش رفتارهای ناهنجار باشیم.