لزوم توجه به هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی بانوان قم
لزوم توجه به هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی بانوان قم
آمره با اشاه به این مهم که حجاب مانع آزادی بانوی مسلمان نیست، اظهار داشت: لازم است برای هر سه هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی بانوان قم که در نگاه رهبر معظم انقلاب تعاریف خاص خود را دارند، تدبیری اتخاذ شده و این سه رویکرد در اولویت مدیریت شهری قرار گرفته و به صورت جدی دنبال گردد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس معصومه آمره با اشاره به اثر گذاری زن مسلمان در پیشرفت و پیشرو بودن جامعه، اظهار داشت: در آثار و تکالیف اسلامی زن و مرد به‌طور یکسان، از مسئولیت اجتماعی برخوردار می باشند.

وی ادامه داد: این‌که می فرمایند: «مَنْ أَصْبَحَ لا یَهْتَمُّ بِأُمورِ الْمُسْلمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ»، مخصوص مردان نیست؛ زنان هم باید به امور مسلمانان و جامعه اسلامی و همه ی مسائلی که در دنیا می گذرد، احساس مسئولیت کرده و اهتمام نمایند.

آمره با اشاه به این مهم که حجاب مانع آزادی بانوی مسلمان نیست، افزود:امروزه همه ما زنانی را می بینیم که با حفظ حجاب اسلامی، در مشاغل مختلف، دانشگاه ها، سطوح عالی مدیریتی تا مجلس قانون‌گذاری و … حضور موثر دارند.
وی ادامه داد: حجاب بانوان مسئله ای است که باید توسط آن ها رعایت شود، ولی مسئله مهتر رعایت حریم بانوان از طرف آقایان است و رعایت این موضوع از سوی همه افراد جامعه می تواند چهارچوب اسلامی برای فعالیت های اجتماعی باشد.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر قم افزود: اسلام هیچ گونه مانعی برای بروز استعدادهای انسانی یک زن به وجود نیاورده است، بلکه کاری کرده است که اگر حضور در اجتماع دور از هر افراط و تفریطی باشد.

وی ادامه داد: با این نگاه، روحیه سالم می ماند، روابط خانواده ها صمیمی تر و جدی تر می گردد و محیط اجتماع برای فعالیت صحیح مرد و زن آماده تر می شود.

وی با اشاره به اینکه اسلام می گوید، نه «حبس» و نه «اختلاط» بلکه «حریم»، افزود: از نظر حضرت زهرا(سلام الله علیه) زمانی زن به خداوند نزدیک تر است که «حریم» خود را حفظ کند.

آمره ادامه داد: لازم است برای هر سه هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی بانوان قم که در نگاه رهبر معظم انقلاب تعاریف خاص خود را دارند، تدبیری اتخاذ شده و این سه رویکرد در اولویت مدیریت شهری قرار گرفته و به صورت جدی دنبال گردد.