خبرنگاران افسران جنگ رسانه‌ای‌ هستند
خبرنگاران افسران جنگ رسانه‌ای‌ هستند
ملایی خبرنگاران را افسران جنگ رسانه‌ای‌ معرفی کردو گفت: در جنگ رسانه‌ایی دشمن به دنبال ضریب دادن و تیتر زنی است که خبرنگاران به عنوان افسران این جنگ باید در مقابل این توطئه دشمن بایستند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر مصطفی ملایی در مراسم جلیل از بانوان خبرنگار که در جلسه کمیسیون زنان و خانواده برگزار شد به اهمیت جنگ نرم در دنیای امروز اشاره کرد و اظهار داشت: در جنگ نرم دشمن به دنبال مدیریت افراد بوده و منویات خود را پیش می‌برد.
وی جنگ نرم را شامل سه بخش جنگ شناختی، جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای دانست و افزود: در جنگ شناختی دشمن ادارک افراد را مورد هدف قرار می دهد، در صورتی که در جنگ روانی با احساس و قلب مردم کار کرده و یاس و ناامیدی ایجاد می‌کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مقدس قم تصریح کرد: در جنگ رسانه‌ایی دشمن به دنبال ضریب دادن و تیتر زنی است که خبرنگاران به عنوان افسران این جنگ باید در مقابل این توطئه دشمن بایستند.
وی در ادامه تاکتیک دشمن را در برهم زدن نظام‌های دینی مورد توجه قرار داد و یادآور شد: آمریکا قبل از فتح هر کشور ابتدا جنگ رسانه‌ای راه انداخته و از راه رسانه به جامعه مورد نظر خود نفوذ کرده و جهان را آماده تجاوزی جدید می‌کند.
ملایی در ادامه تاکید کرد: هر کس با عملکرد و یا کار خود در جامعه ناامیدی و یاس ایجاد کند در میدان دشمن بوده و بر علیه کشور و نظام قدم برداشته است.
وی سپس مولفه های قدرت در نظام جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داد و گفت: مولفه های قدرت در کشور ما قرآن، رهبری، روحانیت، دستگاه قضایی و خانواده بوده که باید اصحاب رسانه در جهت تقویت آنها گام بردارند.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مقدس قم در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه ما حمایت و تقویت خبرنگاران و اصحاب رسانه بوده و باید جدی‌تر به مسائل و مشکلات این حوزه توجه کنیم.
انتهای پیام/