رشد ۱۵۵ درصدی درآمد شهرداری قم
رشد ۱۵۵ درصدی درآمد شهرداری قم
اخوان گفت: شورای اسلامی شهر درراستای ایفای وظایف نظارتی خود وبر مبنای تبصره ۹بودجه هر۴ماه یکبار عملکرد ومیزان تحقق بودجه شهرداری را رصد می کندو در صورت بروز انحراف هشدارها تذکرات لازم را خواهد داد، از این رودرآمد شهرداری قم در 4 ماه نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 155 درصدی همراه بوده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم،مجید اخوان در نود و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم گزارشی از عملکرد چهارماه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه کرد و اظهار داشت: درآمد شهرداری قم در ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال جاری ۲۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این درآمدها شامل درآمدهای نقدی می شود مابقی حدود۱۰۰۰میلیارد درآمد غیر نقدی است که عمده آن ناشی ازاعمال ماده صد ویک شهرداریها است.
وی به آنالیز درآمد شهرداری قم در این بازه زمانی اشاره و بیان کرد: عوارض ارزش افزوده و عوارض متمرکز شهرداری در چهار ماه مذکور نسبت به چهار ماه نیمه نخست سال قبل با افت قابل ملاحظه ای همراه بوده است.
به گفته این مقام مسوول عوارض ارزش افزوده و عوارض متمرکز در چهار ماه نخست امسال ۶۶۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما وصولی آن ۱۶۰ میلیارد تومان بوده که ۱۱۰ میلیارد آن بابت ارزش افزوده است.
اخوان ادامه داد: عوارض ارزش افزوده و عوارض متمرکز در چهار ماه نخست سال گذشته ۲۰۸ میلیارد تومان بوده است.
وی به عوارض پروانه در ۴ ماه نیمه نخست امسال اشاره و بیان کرد: امسال عوارض پروانه ساختمانی وصولی ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است و ۳۵۰ میلیارد تومان عوارض نقدی دریافت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۲۰ میلیارد تومان بوده، افزایش قابل قبولی داشته است.
عضو شورای اسلامی شهر قم پیش بینی عوارض نوسازی در چهار ماه نیمه نخست امسال را ۶۰ میلیارد تومان عنوان و بیان کرد: عوارض نوسازی وصولی در چهار ماه مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲ برابری همراه بوده است.
وی بیان کرد: عوارض مشاغل که شامل اصناف نیز می شود در چهار ماه امسال بیش از ۲ میلیارد تومان وصولی داشته است که نسبت به چهار ماه نیمه نخست سال گذشته ۲ برابر شده است.
اخوان افزود: سود سپرده در این مدت مذکور ۵۴ میلیارد تومان بوده است ضمن این که هیچ کمک دولتی به‌عنوان بودجه استانی در این زمینه صورت نگرفته است.
این مقام مسوول ادامه داد: ۳۱۲ میلیارد تومان در جرایم ماده ۱۰۰ برای چهارماه نیمه نخست امسال پیش بین شده بود که ۱۰۰ درصد آن محقق شد و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ که ۱۸۴ میلیارد تومان بوده، حدود ۹۰ درصد رشد داشته است.
وی گفت: عوارض اعمال ماده ۱۰۱ از یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان پیش بینی برای فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال، ۸۰۰ میلیارد تومان وصول شد و با این اوصاف بودجه ۱۴۰۲قابلیت اعمال متمم را خواهد داشت.
به گفته اخوان اعمال ریالی ماده ۱۰۱ در چهار ماه نیمه نخست سال گذشته ۵۵ میلیارد تومان بوده است. ودرخصوص جذب اوراق مشارکت هنوز تحققی نداشته ایم
همچنین درخصوص مصارف وهزینه کرد نیز حدود۵۰۰میلیارد هزینه جاری و۷۵۰ میلیارد هزینه های عمرانی انجام شده است که انشاءالله کمیسیون عمران درمورد تحقق ردیفهای عمرانی وپیشرفت فیزیکی و ریالی آنها بررسی لازم راخواهد داشت.