لزوم طراحی ورودی‌‌های شهر قم متناسب با هویت انقلابی شهر
لزوم طراحی ورودی‌‌های شهر قم متناسب با هویت انقلابی شهر
سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه باید ورود‌‌های شهر قم متناسب با هویت انقلابی و دینی شهر طراحی شود، گفت: سازمان سیما و منظر شهری طرح‌هایی را برای ساماندهی ورودی‌‌های شهر آماده کرده و آمادگی همکاری با همه ارگان‌ها را دارد.

به گزارش روابط  عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید مجتبی سبحانی ثابت در یکصدمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی در ساختمان شهید باکری، ساماندهی ورودی‌های شهر قم را مطرح کرد و گفت: ساماندهی ۸ ورودی شهر قم از دوره چهارم در شورا مطرح بوده اما نیاز به همکاری همه ارگان‌ها دارد.

وی خارج بودن ورودی‌های شهر قم از محدوده شهری را مطرح کرد و افزود: سازمان سیما و منظر شهری طرح‌هایی را برای ساماندهی ورودی‌‌های شهر آماده کرده و آمادگی همکاری با همه ارگان‌ها را دارد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم در پایان تأکید کرد: باید ورود‌‌های شهر قم متناسب با هویت انقلابی و دینی شهر طراحی شود.