لزوم ایجاد ساختار متناسب با کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم در شهرداری
لزوم ایجاد ساختار متناسب با کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم در شهرداری
نیازمند با تأکید بر لزوم ایجاد ساختار متناسب با کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم در شهرداری گفت: برای توجه به خواسته‌ها و مطالبات نیمی از جمعیت فعال و تأثیرگذار شهر باید ساختاری تخصصی و اختصاصی برای زنان در مدیریت شهری تشکیل شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، نرجس نیازمند در دیدار با سید محمد آقامیری استاندار قم، تشکیل کمیسیون زنان و خانواده را یکی از اقدامات مثبت در شورای ششم دانست و اظهار داشت: کمیسیون زنان و خانواده با همه مشکلات در شورای شهر قم تشکیل شد.
وی تشکیل ساختار متناسب با کمیسیون زنان و خانواده در شهرداری قم را خواستار شد و افزود: بعد از ۲۲ سال از تشکیل نهاد شهرداری در قم امروز مشاور امور زنان در شهرداری منصوب‌شده اما برای تحقق برنامه‌های حمایتی از بانوان شهر کافی نیست.
رئیس کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: برای اجرای برنامه‌های فرهنگی نیاز به تعامل با تمام دستگاه‌ها فرهنگی آموزشی داریم اما آموزش و پرورش به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مرتبط با خانواده و نسل جوان این همکاری را با مدیریت شهری ندارد.
وی در پایان با تأکید دوباره مبتنی بر ایجاد ساختار متناسب با کمیسیون زنان و خانواده در شهرداری یادآور شد: چون ساختار متناسبی با کمیسیون زنان و خانواده در شهرداری وجود ندارد بسیاری از برنامه‌های ما از طریق سازمان فرهنگی دنبال می‌شود.
انتهای پیام/