اختصاص فضایی مناسب در مناطق هشتگانه به بازارچه‌های ثابت و موقت کسب‌وکارهای خرد و خانگی
اختصاص فضایی مناسب در مناطق هشتگانه به بازارچه‌های ثابت و موقت کسب‌وکارهای خرد و خانگی
نیازمند با تأکید بر لزوم اجرایی شدن قانون کسب‌وکارهای خرد و خانگی و حمایت کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم از این مشاغل گفت: شهرداری قم و سازمان‌های تابع موظف است طی یک ماه آینده فضاهای مناسب برای برپایی بازارچه‌های ثابت و موقت برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی را به شورا معرفی کند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، نرجس نیازمند در جلسه کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم که باهدف توسعه مشاغل خرد و خانگی تشکیل شد اظهار داشت: یکی از مسائل مهم و در حال پیگیری کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی توجه به مشاغل خرد و خانگی است.
وی به مصوبات اخیر در کمیسیون زنان و خانواده اشاره کرد و افزود: طبق آخرین مصوبات کمیسیون، شهرداری قم و سازمان‌های تابع موظف است طی یک ماه آینده مراکز و فضاهای ثابت در مناطق را برای برپایی بازارچه‌های محلی برای مشاغل خرد و خانگی معرفی و در اختیار قرار دهد.
رئیس کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر مقدس قم تصریح کرد: همچنین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری قم نیز موظف است طی یک ماه آینده فضاهایی را که امکان برپایی بازارچه‌های موقت و فصلی را دارد معرفی کند.
وی خواستار معرفی نمایندگانی از سازمان‌های سیما و منظر شهرداری قم، سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی و سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم شد و گفت: این سه سازمان مرتبط باید با معرفی نمایندگانی از طرف خود مسائل مربوط به برپایی بازارچه‌ها ثابت و موقت را پیگیری کرده و نتایج آن را به کمیسیون زنان و کارگروه مشاغل خرد و خانگی ذیل کمیسیون گزارش دهند.
نیازمند در ادامه با تأکید بر اهمیت آموزش در موفقیت افراد در کسب‌وکارهای خرد و خانگی خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم نیز باید دو مرکز را جهت برگزاری کلاس‌های آموزشی در حوزه کسب‌وکار معرفی کرده و بستر لازم برای حضور فعال افراد شاغل در بازارها را فراهم کند.
وی در پایان مصوبات کمیسیون زنان و خانواده را در جهت اجرایی شدن قانون حمایت از کسب‌وکارهای خرد دانست و بیان کرد: کمیسیون زنان و خانواده در جهت توانمندسازی و حمایت از افراد شاغل در کسب کارهای خرد و خانگی با جدیت عمل کرده و پیگیر تحقق مصوبات کمیسیون در یک ماه آینده خواهد بود.
انتهای پیام/