کمرنگ شدن فرهنگ کتابخوانی در جامعه،خود یک آسیب جدی است
کمرنگ شدن فرهنگ کتابخوانی در جامعه،خود یک آسیب جدی است
حسن مالکی نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم گفت: مدیریت شهری در جهت راه اندازی و تجهیز کتابخانه های عمومی سطح شهر قم و توسعه ظرفیت های فرهنگی در راستای کتابخوانی، پیگیری های لازم را اتخاذ می کند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن مالکی نژاد در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان قم در استانداری، عنوان کرد: مساجد و هیات‌های مذهبی یک ظرفیت مهم برای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم افزود: تعامل میان کتابخانه های عمومی و کانون‌های هنری و فرهنگی در مساجد می تواند زمینه بهتری را برای افزایش انگیزه کتابخوانی در میان نوجوانان و جوانان فراهم کند.

مالکی نژاد اظهار کرد: کمرنگ شدن فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه، خود یک آسیب جدی است که گاهی مورد بی توجهی قرار می گیرد.

وی بیان کرد: در فصل تابستان، اوقات فراغت خوبی برای دانش آموزان و دانشجویان فراهم می شود که از این فرصت در جهت آموزش و ایجاد علاقه مندی برای کتابخوانی و برنامه های فرهنگی استفاده کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم گفت: مدیریت شهری در جهت راه اندازی و تجهیز کتابخانه های عمومی سطح شهر قم و توسعه ظرفیت های فرهنگی در راستای کتابخوانی، پیگیری های لازم را اتخاذ می کند.

مالکی نژاد افزود: یکی از مطالبات مهم، ایجاد امکانات متوازن کتابخوانی و برنامه های فرهنگی در مناطق کم برخوردار است؛ به خصوص در مورد آموزش مهارت های زندگی به نسل جوان باید از این امکانات به بهترین نحو استفاده کرد.

وی بیان کرد: کتاب و ارتقای سطح آگاهی و مهارت های زندگی می تواند نسل جوان را نسبت به آسیب ها و معضلات، مصون نگه دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: در جهت حضور قشر جوان و نوجوان در این جشنواره باید اطلاع رسانی و بسترهای کافی برای حضور جوانان بیشتری فراهم شود.