اولویت بخش صنعت قم باید گسترش صنایع کم آب بر باشد
اولویت بخش صنعت قم باید گسترش صنایع کم آب بر باشد
بختیاری استفاده از پساب فاضلاب برای بخش صنعت قم را ضروری دانست و تصریح کرد: برای تثبیت آب موردنیاز بخش صنعت باید استفاده از پساب فاضلاب را پیگیری کنیم، اولویت بخش صنعت قم باید گسترش صنایع کم آب بر باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حسن بختیاری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم که در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد با اشاره به وضعیت مدیریت آب در کشور، اظهار کرد: بدترین شیوه مدیریت مصرف آب را در کشور در چند دهه اخیر شاهد بودیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: اگر تا دو سه سال آینده مشکل فاضلاب پردیسان را حل نکنیم، شاهد بحران در این بخش خواهیم بود.

بختیاری افزود: ۱۴۰ میلیون مترمکعب تخصیص برای استان از سرشاخه‌های دز است و براساس پیش بینی تا سال ۱۴۰۳ به نقطه سر به سر در مصرف آب سرشاخه های دز در قم خواهیم رسید.

وی استفاده از پساب فاضلاب برای بخش صنعت قم را ضروری دانست و تصریح کرد: برای تثبیت آب موردنیاز بخش صنعت باید استفاده از پساب فاضلاب را پیگیری کنیم، اولویت بخش صنعت قم باید گسترش صنایع کم آب بر باشد.