اصلاح قراردادهای شرکت‌های پیمانکار خدمات شهری برای پرداخت سنوات و سختی شغل کارگران
اصلاح قراردادهای شرکت‌های پیمانکار خدمات شهری برای پرداخت سنوات و سختی شغل کارگران
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لزوم پرداخت حق سنوات و سختی شغل کارگران پیمانکاران از اصلاح قرارداد شرکت‌های پیمانکار به این منظور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه مجوز پرداخت پایه سنواتی کارگران شرکت‌های خدماتی از ابتدای سال ۹۸ به بعد و همچنین پرداخت سختی شغل، یادآور شد: با توجه به درخواست مدیران عامل شرکت‌های خدماتی و همچنین طبق بند ۲ بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ضرورت پرداخت پایه سنواتی به کارگران و افزایش میزان رای صادره از هیات‌های تشخیص کار مبنی بر الزام شرکت‌های پیمانکاری شهرداری به پرداخت پایه سنواتی این مورد و موضوع سختی شغل کارگری در هنگام بازنشستگی مورد مطالبه کارگران قرار می‌گیرد.

اخوان اضافه کرد: از این رو از آنجا که مطالب فوق از موارد پیش بینی نشده در قراردادهای منعقده درسال‌های قبل بوده شهرداری در نظر دارد با تصویب شورا نسبت به پرداخت پایه سنواتی از ابتدای سال ۹۸ به بعد و همچنین پرداخت سختی شغل به میزانی که توسط مراجع ذیصلاح تعیین می شود، موارد را محاسبه، و به شرکت ها پرداخت نماید.

وی افزود: قراردادهای کارگران مذکور از مرداد ۹۷ شروع شده و به مدت سه سال و تا مرداد سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا می‌کند، و موضوع پایه سنواتی یک بحث قانونی است که باید پس از گذشت ۱۲ ماه از خدمت کارگر برای او لحاظ شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: این موضوع در آنالیز شرکت‌ها پیش بینی نشده، اما الزام قانونی است که پرداخت شود، به همین علت ما درخصوص بار مالی آن صحبت کردیم و از نظر ردیف بودجه کمبودی نخواهیم داشت و عددی که درخصوص واگذاری خدمات شهرداری است، جوابگو است.

اخوان در ادامه افزود: با توجه به شروع قراردادهای از اول شهریور ۹۷ تا یک سال بعد،‌ برای پرداخت‌ پایه سنواتی امسال یکهزار و ۶۱۶ تَن از کارگران، در مجموع هفت میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال درنظر گرفته شده که سهم هر کارگر چهار میلیون و ۹۰۰ هزار ریال است.

وی‌ اضافه کرد: برای سال ۹۹ هم که یک سال قرارداد کامل ادامه پیدا می‌کند، ۲۰ درصد رشد پیش بینی شده و سهم هر کارگر در ماه ۸۴۰ هزار ریال و برای یک سال ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال است، که اعتبار آن ۱۴ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال می‌باشد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم افزود: برای سال ۱۴۰۰ نیز که مردادماه‌ این سال قرارداد به اتمام می‌رسد، نیز رقم پیش بینی شده جهت پرداخت سنواتی هفت میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال است که الزاما در مجموع ۲۸ میلیارد ریال بابت پایه سنواتی به قیمت تمام شده و قرارداد خدمات شهری اضافه می‌شود.

اخوان همچنین با بیان اینکه تاکنون ۲۵ کارگر شرکت‌های خدماتی شهرداری قم رای سختی و زیان آور بودن کار خود را گرفتند، افزود: برای هر کارگر ۱۰ میلیون ریال پیش بینی شده که برای سال‌های بعد هم رشد دارد و باید عددی نیز برای این پیش بینی کرد.

وی یادآور شد: در مجموع چون الزام قانونی است و باید حقوق کارگرها پرداخت شود، ما برای حصول اطمینان از این موضوع، یک ساز و کاری را تعریف کردیم که بر مبنای آن این مبلغ را به جای شرکت‌ها به صورت مستقیم به خود کارگردان پرداخت می‌کنیم.