لزوم حفظ سرمایه اجتماعی اداره کل امور مالیاتی در بین مردم
لزوم حفظ سرمایه اجتماعی اداره کل امور مالیاتی در بین مردم
قراچورلو عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر بی‌طرفی کارشناسان مالیاتی تصریح کرد: نباید اجازه بدهیم سرمایه اجتماعی این اداره با بدبینی مردم نسبت به کارشناسان از بین رفته و کسب رضایت مردم بسیار مهم است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، در یک‌صد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر قم که با حضور شهردار قم، مدیرکل امور مالیاتی استان قم و معاون امور زندان‌ها به‌صورت علنی و رسمی برگزار شد به مسائل روز و انتظارات دستگاه‌ها پرداخته شد.

زین‌العابدین قراچورلو در این جلسه به لزوم بازنگری قوانین مالیاتی اشاره کرد و گفت: سازمان‌های وابسته به شهرداری خدمات ده بوده و نباید به‌عنوان بنگاه اقتصادی به آن‌ها نگاه کرد.

وی بعضی از وظایف تحمیلی حاکمیتی مانند واگذاری سی ان جی به سازمان میادین و تره‌بار را موردتوجه قرارداد و خاطرنشان کرد: باید این مسئله در داخل استان حل‌شده و اجازه خروج پول از استان را ندهیم زیرا بازگرداندن آن به استان غیرممکن است.

عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر بی‌طرفی کارشناسان مالیاتی تصریح کرد: نباید اجازه بدهیم سرمایه اجتماعی این اداره با بدبینی مردم نسبت به کارشناسان از بین رفته و کسب رضایت مردم بسیار مهم است.