مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ شانزدهم فروردین ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هشتمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۴۲۸۸۱ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۹ موضوع اخذ مصوبه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و جلسات کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد در نتیجه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری قم از حیث تحقق درآمدها و منابع تامین اعتبار با رقم وصولی قطعی ۱۶٫۲۹۵٫۸۷۰٫۴۲۴٫۳۰۶ ریال (شانزده هزار و دویست و نود و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار و سیصد و شش ریال)و از حیث هزینه‌های قطعی جاری و عمرانی به مبلغ ۲۰٫۳۲۹٫۲۰۷٫۴۲۵٫۷۷۳ ریال (بیست هزار و سیصد و بیست و نه میلیارد و دویست و هفت میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و سه ریال) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری قم ممهور به مهر شورا و با لحاظ تذکرات ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲-