معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ معصومه آمره
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ معصومه آمره
.

نام : معصومه
نام خانوادگی: آمره

تحصیلات:
کارشناسی نرم افزار
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

سوابق:
عضو علی البدل شورای اسلامی شهر مقدس قم در دوره پنجم
عضو شورای برنامه ریزی نخبگان و دانش پژوهان شاهد و ایثارگر
عضو شورای مرکزی و مشاوره کانون مهر نهاد رهبری در دانشگاه تهران
مسئول کانون فرهنگی رویش های مکتب شهید سلیمانی