معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ محسن محرری
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ محسن محرری
.

نام: محسن
نام خانوادگی: محرری

تحصیلات:
لیسانس پژوهش گری علوم اجتماعی از دانشگاه تهران
فوق لیسانس مدیریت دولتی با گرایش برنامه ریزی نیروی انسانی

سوابق:
معاون هماهنگی و امور زائرین استانداری قم
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم
معاون اداری مالی و قائم مقام شهرداری قم
مدیر عامل موسسه املاک و امور سرمایه گذاری مسجد مقدس جمکران
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان قم
مدیر اموزش و پژوهش جهاد نصر کشور
مدیر عامل شرکت جهاد نصر استان قم
مدیر آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی جهاد سازندگی استان قم
رئیس شورای اسلامی شهر قم – دوره ششم