ظرفیت رسانه ها در تعامل مدیریت شهری و مردم باید مورد توجه باشد
ظرفیت رسانه ها در تعامل مدیریت شهری و مردم باید مورد توجه باشد
محرری با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه در تبیین اهداف و عملکرد دستگاه ها اظهار داشت: رسانه ها می توانند با رصد کردن مشکلات و نحوه ورود به آنان امکانی را برای دستگاه های مسئول فراهم آورند تا با استفاده از این ظرفیت گامی در جهت برداشتن مشکلات و معرفی خدمات در حال انجام بردارند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، سرکار خانم نرجس نیازمند، معصومه آمره و جناب آقای محسن محرری در بازدید از دفتر روزنامه خراسان به بحث و گفتگو در خصوص مشکلات حوزه شهری با فعالان رسانه ای این نشریه در قم پرداختند.
محسن محرری سخنگوی شورای اسلامی شهر مقدس قم در این بازدید با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه در تبیین اهداف و عملکرد دستگاه ها اظهار داشت: رسانه پلی است بین مردم و مسئولان، استفاده از این ظرفیت مهم باعث توجه بیشتر به برخی دغدغه های اجتماعی و خاصه شهری خواهد شد.
وی ادامه داد: رسانه ها می توانند با رصد کردن مشکلات و نحوه ورود به آنان امکانی را برای دستگاه های مسئول فراهم آورند تا با استفاده از این ظرفیت گامی در جهت برداشتن مشکلات و معرفی خدمات در حال انجام بردارند.
محرری با اشاره به انجام پروژه های بزرگ و شاخص در شهر مقدس قم افزود: خوشبختانه پروژه های بزرگی ذیل سند چشم انداز در شهر مقدس قم در حال انجام است، که این مهم با توجه با مشکلات اقتصادی جاری در کلانشهرها باید مورد توجه قرارگیرد.
وی ادامه داد: بعضی از پروژه های شهری اثری جامع در شهر دارند و معطوف به یک یا چند منطقه نمی شوند، اما باید نگاه به پروژه های لکه ای و عدم تمرکز در حوزه های خاص باشد، تا همه شهروندان از این امکانات استفاده مبذول را نمایند.
محرری با تاکید بر اینکه نگاه شورای اسلامی شهر توجه به توزیع عادلانه در توسعه مناطق شهری است، اظهار داشت: باید در کنار توجه به کارهای زیرساختی بزرگ، امکانی فراهم شود تا پروژه هایی نیز به صورت کوتاه مدت که امکان تحقق و اجرای آن قابل انجام است در تمام مناطق قم مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات مهم مدیریت شهری در انجام این پروژه ها بویژه در مورد احداث بوستان ها عدم وجود زمین و زیرساخت مناسب برای اجرای بهینه این دست پروژه ها است، در هسته مرکزی شهر برای مثال در حال حاضر وضعیت فضای سبز مطلوبی را شاهد نیستیم که این مهم باید با یاری شهروندان و اطلاع رسانی و آگاهای بخشی رسانه ها مورد توجه قرار گیرد.