شهرداری قم باید با شتاب بیشتر به سمت تحقق شهر هوشمند حرکت کند
شهرداری قم باید با شتاب بیشتر به سمت تحقق شهر هوشمند حرکت کند
معصومه آمره اظهار داشت: به روزرسانی و ارتقاء کیفیت استانداردهای فاوا ، به کارگیری فناوری های نوین ، تحول دیجیتالی و هوش مصنوعی ، بهره گیری از اینترنت اشیاء و تحلیل کلان داده ها برای ارائه خدمات مطلوب و تسهیل امور مردم یکی از مطالبات اصلی شورا از شهرداری است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، عضو شورای اسلامی شهر قم اهمیت هوشمندسازی در خدمت سریع و شفاف به شهروندان را مورد توجه قرار داد و گفت : هوشمندسازی در شهرداری قم باید شتاب بیشتری به خود بگیرد تا بستر لازم برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و افزایش رضایت عمومی مردم فراهم گردد.

معصومه آمره در گفت‌وگویی افزود : به روزرسانی و ارتقاء کیفیت استانداردهای فاوا ، به کارگیری فناوری های نوین ، تحول دیجیتالی و هوش مصنوعی ، بهره گیری از اینترنت اشیاء و تحلیل کلان داده ها برای ارائه خدمات مطلوب و تسهیل امور مردم یکی از مطالبات اصلی شورا از شهرداری است.

وی اضافه کرد : برای تسریع در امر هوشمندسازی ، شهرداری از ظرفیت نخبگان بومی و شرکت های استارتاپی و شرکت های فناور در طراحی و اجرای سیستم ها و سامانه های هوشمند مدیریت شهری استفاده کند.

عضو شورای اسلامی شهر قم خاطر نشان کرد: کیفیت ارائه خدمات از سوی شهرداری در بستر فناوری اطلاعات باید منطبق با انتظارات و مطالبات مردمی و در کمترین زمان و دقت بالا انجام گیرد.

آمره تصریح کرد : استفاده گسترده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی در نهاد پر مراجعه مانند شهرداری باعث تسهیل فرایندهای اجرایی ، فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان ، شفافیت و کارآمد ساختن عملیات شهرداری جهت تضمین پاسخگویی سریع به نیازهای شهروندان و تسهیل ارائه خدمات به مردم خواهد شد.

آمره ادامه داد : برای تحقق هوشمندسازی واقعی در شهرداری باید آموزش دولت الکترونیک به شهروندان همزمان مورد توجه قرار بگیرد تا میزان مشارکت شهروندان در استفاده از سامانه های مشترک شهر هوشمند برای ارائه خدمات لازم فراهم گردد.