فرهنگ شهروندی؛ حلقه مفقوده مدیریت شهری است
فرهنگ شهروندی؛ حلقه مفقوده مدیریت شهری است
ماشاالله سعادتمند با اشاره به بازدید از سازمان زیباسازی شهرداری قم، اظهار داشت: : فرهنگ شهروندی، حلقه مفقوده مدیریت شهری است و باید همه سازمان های که برون داد های اجتماعی دارند به این مهم توجه بیشتری کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، ماشاالله سعادتمند عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مقدس قم در بازدید از سازمان زیباسازی شهرداری قم، روند فعالیت ها و مشکلات پیش روی این سازمان را مورد بررسی قرار داد و با اشاره به جایگاه خاص این سازمان در اثرگذاری بصری در سطح شهر، اظهار داشت: سازمان زیباسازی شهرداری قم یکی از سازمان های مهم و اثرگذار در حوزه های اجتماعی در شهر بوده و پیوست اجرای همه پروژه های عمرانی شهر باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: کارهای بصری که این عزیزان در این سازمان مشغول طراحی و اجرای آن هستند، نمودهای مهمی برای شهر بوده و اثردهی اجتماعی و شهری به پروژه های عمرانی می دهد، نیروهای جوان و متعهدی که در این سازمان مشغول خدمت هستند که باید ایده ها و نگاه این عزیزان مورد توجه باشد، البته جناب آقای موسوی منش مدیرعامل ایین سازمان دارای تجربیات مکفی در این زمینه بوده و خوشبختانه فضای مناسبی برای تعامل و همکاری در این سازمان شکل گرفته است.
سعادتمند ادامه داد: فرهنگ شهروندی، حلقه مفقوده مدیریت شهری است و باید همه سازمان های که برون داد های اجتماعی دارند به این مهم توجه بیشتری کنند، از سازمان زیباسازی هم همین انتظار وجود دارد، توجه به نمادهای جهاد، شهادت و روحانیت در شهر مقدس قم به عنوان شهری که نماد انقلاب و اجتهاد است، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر ظرفیت های فرهنگی شهر قم، اظهار داشت: توجه به اماکن عمومی و پیشینه های تاریخی، فرهنگی شهر قم باید در اجرای وظایف محوله این سازمان بیشتر مورد توجه باشد و در انجام اموری مانند رنگ آمیزی، دیوار نوشته ها و … نشاط اجتماعی به عنوان عاملی برای امیدآفرینی مورد استفاده قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مقدس قم، با اشاره به اثرگذاری این سازمان در توجه جامعه به مسائل اعتقادی و دینی، اظهار داشت: توجه به مسائل اعتقادی مانند نماز، امر به معروف و نهی از منکر باید به عنوان یک دغدغه مورد توجه باشد، کوه خضر نبی می تواند به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی و مذهبی قم اثرگذاری مناسبت تری در ذیل موارد مطرح شده داشته باشد.