توزیع خدمات به سالمندان در برنامه ریزی شهری باید مورد توجه قرار گیرد
توزیع خدمات به سالمندان در برنامه ریزی شهری باید مورد توجه قرار گیرد
مهندس معصومه آمره اظهار داشت: در فضای شهری، توزیع خدمات باید متناسب با نیازها و محدودیت‌های افراد باشد و امکانات به شکلی ارائه گردد که سالمندان بدون وابستگی یا با دریافت حداقل کمک از سوی دیگران بتوانند از امکانات شهری بهره‌مند شوند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، معصومه آمره عضو شورای اسلامی شهر مقدس قم با اشاره به نیاز توجه بیشتر به سالمندان عزیز، به‌عنوان افرادی از جامعه که دارای محدودیت‌های در حضور و عبور و مرور هستند، اظهار داشت: در فضای شهری، توزیع خدمات باید متناسب با نیازها و محدودیت‌های افراد باشد و امکانات به شکلی ارائه گردد که سالمندان بدون وابستگی یا با دریافت حداقل کمک از سوی دیگران بتوانند از امکانات شهری بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: بهسازی محیط‌ شهری، مناسب‌سازی معابر، برنامه‌های ویژه فرهنگی و خدمات ویژه حمل‌ونقل برای افراد سالمند ازجمله الزاماتی است که باید در برنامه‌ریزی‌ شهری موردتوجه قرار گیرد، به یاری خدای متعال و با همکاری بین شورا و شهرداری به‌زودی قم به‌عنوان شهر دوستدار سالمند معرفی گردد.