افزایش نشاط و امنیت از اهداف مشترک ناجا و مدیریت شهری است
افزایش نشاط و امنیت از اهداف مشترک ناجا و مدیریت شهری است
مهندس آمره گفت: نهادهای خدمت رسان در کنار هم می توانند در شرایطی که مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد، با هم افزایی مدیریت یکپارچه محلی را اجرا و اتفاقات مثبتی را رقم بزنند که ماحصل این تعامل باعث افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس معصومه آمره با اشاره به گرامیداشت هفته ناجا، اظهار داشت: نهادهای خدمت رسان در کنار هم می توانند در شرایطی که مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد، با هم افزایی مدیریت یکپارچه محلی را اجرا و اتفاقات مثبتی را رقم بزنند که ماحصل این تعامل باعث افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد شد.

وی ادامه داد: هم خدمات شهرداری باید مردم مدار باشد و هم خدمات پلیس در حوزه امنیت باید مبتنی بر مردم مداری باشد که این هماهنگی می تواند در آینده آثار مثبتی داشته باشد، امیدواریم در حوزه همکاری با ناجا در دوره جدید مدیریت شهری شاهد رقم خوردن اتفاقات خوبی باشیم.