احداث پارکینگ جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد
احداث پارکینگ جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد
دکتر دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم بیان داشت: شورای شهر قم وظیفه دارد با سیاست گذاری و تعریف برخی مشوق ها و در نظر گرفتن حفظ استانداردها و میزان جذب سفرهای جدید، جذابیت احداث پارکینگ را افزایش دهد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، سید محمد حسین دهناد، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، با اشاره به مسئله کمبود پارکینگ در هسته مرکزی شهر اظهار داشت: برای حل این مشکل و جبران کمبود محل پارک خودرو باید پارکینگ های غیر حاشیه ای احداث کرد که بخشی از این پارکینگ ها می تواند به صورت پارکینگ طبقاتی یا پارکینگ های هم سطح بیرون از خیابان باشد.
وی ادامه داد: اخیرا مطالعات جامع حمل و نقل در شهر قم بازنگری شد و اکنون در مرحله فرآیند تصویب است؛ در این مطالعات محدوده ی مرکزی شهر به پنجاه و سه ناحیه تقسیم شده که پس از آمارگیری های صورت گرفته، سی ناحیه با توجه به اولویت بندی عرضه برای پارک وسایل نقلیه مشخص شد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم بیان داشت: در این جانمایی و اولویت بندی ها باید به محدوده طرح ترافیک هم توجه کنیم زیرا محدودیتی برای تردد وسایل نقلیه شخصی در این محدوده ها اعمال شده است که در طرح جامع هم پیشنهادهایی برای توسعه ی محدوده ی طرح ترافیک شده است.
وی با اشاره به وجود پارکینگ زائر و پارکینگ ضلع شرقی حرم اظهار داشت: عدم توسعه پارکینگ های طبقاتی و هم سطح در محدوده هایی از هسته ی مرکزی شهر چند دلیل دارد؛ دلیل اول عدم جذابیت برای بخش خصوصی و سرمایه گذار ها می باشد، زیرا هزینه ای که بابت استفاده از فضای پارک دریافت می شود رقمی نیست که در یک مدت زمان معقول و منطقی سرمایه بخش خصوصی که بابت احداث بنای پارکینگ هزینه کرده است را بازگرداند.
دهناد ادامه داد: معمولا سرمایه گذاران تمایل دارند در فضاهایی که با کاربری تجاری تعریف شده اند و از نظر اقتصادی دارای سوددهی بیشتر می باشند را جهت سرمایه گذاری انتخاب کرده و تمایل به ساخت پارکینگ کنند که در بعضی مواقع همین موضوع باعث ایجاد نقض غرض می شود.
وی گفت: از طرفی می خواهیم بابت کمبود فضای پارک خودرو در یک محدوده پارکینگ ایجاد کنیم منتهی از طرفی دیگر یک سری کاربری های تجاری را در آن محدوده اضافه می کنیم بالطبع میزان جذب سفری که محدوده های تجاری دارند باعث ایجاد تقاضای جدید برای پارکینگ می شود، که البته ایجاد فضای تجاری و پارکینگ جدید فقط جوابگوی نیاز مالکان این فضاها می باشد و کمکی به حل این مشکل نمی کند.
دهناد بیان داشت: شورای شهر قم وظیفه دارد با سیاست گذاری و تعریف برخی مشوق ها و در نظر گرفتن حفظ استانداردها و میزان جذب سفرهای جدید، جذابیت احداث پارکینگ را افزایش دهد.
وی با اشاره به تعهدات شهرداری قم درقبال ساخت پارکینگ گفت: در بعضی از فضاها که جذب سفر بالایی دارند محدوده ای برای پارکینگ جانمایی و احداث شده که متناسب با آن جذب سفر نیست که اصطلاحا به کسری پارکینگ معروف است، که البته در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها دارای جریمه می باشد، که شهرداری با دریافت این مبالغ، باید در راستای توسعه ی فضاهای پارکینگ و کمک به رفع این مشکل هزینه کند.
وی با اشاره به لازمه احداث پارکینگ های طبقاتی در محدوه هایی که مشکل پارک خودرو در آن محل ها مشهود می باشد اظهار داشت: رویکرد و سیاست در مدیریت ترافیک شهری و مدیریت شبکه حمل و نقل شهری باید کاهش حجم تردد و میزان سفرهایی با طول مسافت کوتاه باشد که مستلزم دارا بودن برنامه می باشد.
دهناد ادامه داد: روش اول در کاهش حجم تردد وسایل نقلیه شخصی با مسافت کوتاه، ایجاد سیستم حمل و نقل عمومی با پوششی مناسب و سیستم منظمی و دارا بودن امکاناتی در جهت جلب اعتماد کاربران باشد؛ روش بعد ایجاد بسترهای الکترونیکی مبتنی بر فناوری اطلاعات و حذف سفرهایی که امکان مراجعه غیر حضوری را دارا هستند.
وی بیان داشت: موضوع مهم دیگر بحث توسعه پارک سوار ها می باشد؛ پارک سوارها در نقاطی از شهر جانمایی می شوند که افراد از منزل تا محل پارک سوار با خودرو شخصی سفر کرده و پس از پارک وسیله نقلیه شخصی خود در محل پارک سوار با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به نقاط شلوغ شهر سفر کنند؛ البته بحث پارک سوارها در شهر قم آنچنان توسعه جدی پیدا نکرده است که موضوع مکان یابی پارک سوارها باید به عنوان یک رویکرد و سیاست در شورای ششم در جهت کمک به رفع مشکل پارکینگ تعریف شود.
دهناد اظهار داشت: موضوع مهم دیگر بحث مدیریت پارکینگ ها می باشد که با روش هایی نظیر اطلاع رسانی فضاهای خالی پارکینگ ها تا امکان رزرو کردن یک فضای پارکینگ و نظایر آن با مدیریت مناسب از ظرفیت پارکینگ ها بصورت بهینه می توان استفاده کرد.