توسعه خدمات غیرحضوری در سازمان تاکسیرانی
توسعه خدمات غیرحضوری در سازمان تاکسیرانی
محرری با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری در سازمان تاکسیرانی، اظهارداشت: با تصویب شورای اسلامی شهر تاکسیرانان می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بدون مراجعه به سازمان تاکسیرانی خدمات مورد نیاز خود را با تعرفه مصوب دریافت نمایند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دوازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم روز دوشنبه سوم آبان ماه به ریاست دکتر حسین اسلامی و با حضور دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری شورا برگزار شد.

محسن محرری سخنگوی شورای اسلامی شهر مقدس قم در حاشیه این جلسه با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری در سازمان تاکسیرانی، اظهارداشت: در راستای سیاست کاهش مراجعات تاکسیرانان به سازمان تاکسیرانی و توسعه خدمات غیرحضوری، با تصویب شورای اسلامی شهر تاکسیرانان می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بدون مراجعه به سازمان تاکسیرانی خدمات مورد نیاز خود را با تعرفه مصوب دریافت نمایند.