لزوم تشکیل کمیته بررسی، رفع موانع و مشکلات قراردادهای بلوار پیامبر اعظم(ص)
لزوم تشکیل کمیته بررسی، رفع موانع و مشکلات قراردادهای بلوار پیامبر اعظم(ص)
صابری گفت: در پنج سال اخیر، 15 قرارداد مشارکت در بلوار پیامبر اعظم(ص) منعقد شده است که متاسفانه این پروژه ها با پیشرفت ناچیزی همراه بوده و انتفاع خاصی برای شهر قم نداشته است، انتظار می رود شهردار محترم کمیته ویژه ای را برای بررسی، رفع موانع و مشکلات این بلوار تشکیل دهند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دوازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم روز دوشنبه سوم آبان ماه به ریاست دکتر حسین اسلامی و با حضور دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری شورا برگزار شد.

حسین صابری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مقدس قم با اشاره بررسی دقیق کمیسیون برنامه و بودجه در انعقاد قراردادهای منعقده در حوزه سرمایه گذاری در شهر مقدس قم، اظهار داشت: یکی از وظایف ذاتی مدیریت شهری و خاصه شهرداری قم جذب سرمایه گذار و استفاده از این ظرفیت برای توسعه شهر مقدس قم است، ناظر به همین مهم از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ تعداد ۱۵ قرارداد مشارکت در بلوار پیامبر اعظم(ص) منعقد شده است که متاسفانه این پروژه ها با پیشرفت ناچیزی همراه بوده است.

وی ادامه داد: انتظار می رود شهردار محترم کمیته ای را برای بررسی، رفع موانع و مشکلات این بلوار تشکیل دهند تا انتفاع این قراردادها برای شهر مقدس قم حاصل شود.

صابری با اشاره به وظیفه ذاتی کمیسیون های تخصصی و شورای اسلامی شهر در بررسی دقیق قراردادها اظهار داشت: ظرفیت خاص بلوار پیامبر اعظم(ص) این امکان را برای شهرداری قم فراهم می کند تا با استفاده از این ظرفیت تغییر مشهودی در این مسیر فراهم نماید، اما تاخیر های بلند مدت و پیشرفت ۱۰ درصدی مجموع قراردادهای منعقده، آیا معقول به نظر می رسد؟ متاسفانه هنوز شهر قم از این بلوار انتفاع خاصی نداشته است.