تاریخ شفاهی گنجینه‌ای برای بقای انقلاب است/ تأکید بر رسالت شهرداری در احیای هویت و پویا کردن شهر
تاریخ شفاهی گنجینه‌ای برای بقای انقلاب است/ تأکید بر رسالت شهرداری در احیای هویت و پویا کردن شهر
مالکی نژاد عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: تاریخ شفاهی گنجینه‌ای برای بقای انقلاب است که نسل امروز و آینده ما از طریق آن نسبت به ریشه‌های انقلاب آشنا شده و برای حفظ و صیانت از انقلاب در خودشان احساس وظیفه می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، حسن مالکی نژاد در حاشیه رونمایی از کتاب «چهارمردان، خیابان انقلاب» ضمن تقدیر از سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم در تولید و چاپ کتاب‌های تاریخ شفاهی محله‌های قم اظهار داشت: تاریخ شفاهی انقلاب چون از زبان مردم و بر اساس مشاهدات آنان نوشته می‌شود می‌تواند سند محکمی باشد که این انقلاب با چه زحمات، رنج و مشتقی به ثمر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این کتاب‌ها برای آگاهی نسل‌های بعد از انقلاب بسیار ضروری است، گفت: تاریخ شفاهی گنجینه‌ای برای بقای انقلاب است که نسل امروز و آینده ما از طریق آن نسبت به ریشه‌های انقلاب آشنا می‌شوند و برای حفظ و صیانت از انقلاب در خودشان احساس وظیفه می‌کنند.

عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: یکی از رسالت‌های شهرداری در مسائل فرهنگی، احیای هویت و پویا کردن شهر است که چاپ این کتاب‌های یک از اقدامات برای تحقق این هدف به شمار می‌رود.