الگوسازی؛ حلقه گمشده اقدامات فرهنگی است
الگوسازی؛ حلقه گمشده اقدامات فرهنگی است
سعید فخری زاده برادر شهيد فخری زاده دانشمند هسته‌ای دفاعی با اشاره به برخی از مشکلات عرصه فرهنگ شهر قم از عدم الگوسازی بعنوان یکی از حلقه های مفقوده در این رابطه یاد کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، فخری زاده در جلسه هم اندیشی خانواده فعال شهدا با اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم، بیان کرد: قم بعد از تهران یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای کشور است و این مساله اهمیت اقدامات فرهنگی را دوچندان کرده است.
وی ابراز داشت: یکی از مشکلات کنونی قم این است که تاکنون نسبت به اصل مساله الگوسازی توجهی نشده است و هنوز جمع زیادی از شهدا در بین مردم گمنام است.
وی ادامه داد: در مناظر و بعد دیداری قم نسبت به فرهنگ سازی و الگوسازی اقدام خاصی توسط مسوولان فرهنگی صورت نگرفته و این مساله سبب شده تا در اصل فرهنگ اجتماعی دچار کمبودهایی باشیم.
وی یادآور شد: کشورهای غربی با استفاده از اصل الگوسازی با شخصیت پردازی های تخیلی خود بر ذهن و باورهای جوامع هدف تاثیر می گذارند این در حالی است که در کشور ما الگوهای واقعی بسیاری وجود دارد که ناشناخته هستند.