تصویب اصلاحیه ۳۶,۴۷۰ میلیارد ریالی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری قم
تصویب اصلاحیه ۳۶,۴۷۰ میلیارد ریالی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری قم
صابری اظهار داشت: در متمم و اصلاحیه بودجه شهرداری قم در بخش عمرانی، بودجه کمیسیون عمران و حمل‌ونقل در ۴۳ ردیف با ۱۵۵ میلیارد تومان کاهش، کمیسیون شهرسازی و معماری در ۱۷ ردیف و ۲۹۱ میلیارد تومان افزایش و کمیسیون خدمات شهری در ۱۱ ردیف ۲۲ میلیارد تومان افزایش بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین صابری در شانزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در این خصوص بیان کرد: بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰شهرداری قم در تصویب اولیه ۳ هزار و ۶۲۲ میلیارد ریال بود که درنهایت این بودجه در متمم و اصلاحیه، به میزان ۳۶هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال مصوب شد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: این اصلاحیه طی جلسات تخصصی با کمیسیون‌های مربوط در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر قم بررسی نهایی شده است.

وی افزود: در متمم و اصلاحیه بودجه شهرداری قم در بخش عمرانی، بودجه کمیسیون عمران و حمل‌ونقل در ۴۳ ردیف با ۱۵۵ میلیارد تومان کاهش، کمیسیون شهرسازی و معماری در ۱۷ ردیف و ۲۹۱ میلیارد تومان افزایش و کمیسیون خدمات شهری در ۱۱ ردیف ۲۲ میلیارد تومان افزایش بررسی و مورد موافقت قرارگرفته است.

صابری همچنین در خصوص لایحه‌ای مبنی بر توسعه زیرساخت فیبر نوری با توافق با برخی شرکت‌های خدمات‌رسان اینترنتی، بیان کرد: نگاه شهرداری قم نسبت به این قبیل از پروژه‌ها باید اقتصادی باشد و به‌عنوان یک درآمد پایدار به آن نگاه کند.