خروجی کنگره ملی شهدای قم باید ملموس باشد
خروجی کنگره ملی شهدای قم باید ملموس باشد
دکتر سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم، اظهار داشت: در برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم، آن چیزی که مهم بوده بازخورد و خروجی آن است و لازم بوده به نحوی برنامه‌ریزی شود تا در بلندمدت شاهد اثرگذاری عینی این فعالیت‌ها باشیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سیدمجتبی سبحانی ثابت در بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از ستاد کنگره ملی شهدای استان، بر نقش مهم برگزاری کنگره‌ها و یادواره‌های شهدا در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تبیین، تبلیغ و تهییج ستاد کنگره ملی شهدای استان قم در ابتدای کار قرار دارد، ابراز کرد: برای داشتن خروجی‌های لازم باید چشم‌انداز و ارزیابی‌های منطبق با واقع صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم، آن چیزی که مهم بوده بازخورد و خروجی آن است و لازم بوده به نحوی برنامه‌ریزی شود تا در بلندمدت شاهد اثرگذاری عینی این فعالیت‌ها باشیم.