مخاطب شناسی کلید اثرگذاری اقدامات فرهنگی است
مخاطب شناسی کلید اثرگذاری اقدامات فرهنگی است
دکتر ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم، اظهار داشت: مخاطب شناسی و نیاز مخاطب مسئله مهمی در اقدامات فرهنگی است که در آیاتی از قرآن کریم نیز بر اهمیت آن تأکید شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر مصطفی ملایی در بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از ستاد کنگره ملی شهدای استان، اهمیت مخاطب شناسی در برگزاری رویدادهای فرهنگی را موردتوجه قرار داد و اظهار داشت: برای اثرگذاری اقدامات مربوط به کنگره شهدای ملی استان، در کنار توجه و شناخت کامل از مخاطب باید مبحث زبان انتقال این مفاهیم نیز جدی گرفته شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: مخاطب شناسی و نیاز مخاطب مسئله مهمی در اقدامات فرهنگی است که در آیاتی از قرآن کریم نیز بر اهمیت آن تأکید شده است.

به گفته وی هنرمندان و صاحبان ایده و فکر دو گروهی بوده که مقام معظم رهبری است همواره نسبت به برگزاری جلسات متعدد با آن‌ها اهتمام دارد.

عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: در ترویج و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت آموزش و پرورش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است تا این فرهنگ در قالب‌های مختلف هنری به نسل جدید منتقل شود.