انتقاد از عدم تعهد دولت برای اراضی ۴۸ و ۳۲ هکتاری قم/لزوم تعیین تکلیف در سفر رئیس‌جمهور به قم
انتقاد از عدم تعهد دولت برای اراضی ۴۸ و ۳۲ هکتاری قم/لزوم تعیین تکلیف در سفر رئیس‌جمهور به قم
محرری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: در سال‌های گذشته مصوباتی با وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین برای پروژه‌های نیمه‌تمام بافت مرکزی و بافت فرسوده از محل زمین‌های 48 هکتاری و 32 هکتاری وجود داشته که اجرایی نشده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، محسن محرری در حاشیه جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، به مصوبات و صورت‌جلسات سال‌های گذشته در مورد زمین‌های ۴۸ هکتاری و ۳۲ هکتاری پردیسان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال‌های گذشته مصوباتی با وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین برای پروژه‌های نیمه‌تمام بافت مرکزی و بافت فرسوده از محل زمین‌های ۴۸ هکتاری و ۳۲ هکتاری وجود داشته که اجرایی نشده است.

وی با ابراز تأسف از عدم تعهد دولت و وزارت راه و شهرسازی در سال‌های گذشته در اجرای مصوبات تصریح کرد: امیدواریم در سفری که رئیس‌جمهوری و هیئت دولت به قم خواهند داشت به این موضوع رسیدگی شده و این مصوبات احیا شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: با قول استاندار قم در سفر رئیس‌جمهور این موضوع بررسی مجدد شده تا پشتیبانی خوبی برای راه‌اندازی و اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام بافت فرسوده و مرکزی شهر باشد.