ساماندهی محدوده اسماعیل آباد نیازمند عزم استانی است
ساماندهی محدوده اسماعیل آباد نیازمند عزم استانی است
مهندس امرالهی با اشاره به دغدغه مدیریت شهری و نیاز به عزم استانی برای حل مشکل محدوده اسماعیل آباد، اظهار داشت: ساماندهی محدوده اسماعیل آباد اقدام موثری در زمینه عدالت اجتماعی است از همه نهادها انتظار می رود، نسبت به تامین مسکن مناسب و مطلوب در این حوزه توجه بیشتری معطوف نمایند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس روح اله امرالهی در حاشیه جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری که با حضور فرماندار قم در سالن جلسات شورای اسلامی شهر قم برگزار شد با اشاره به دغدغه مدیریت شهری در جهت ساماندهی محدوده منطقه اسماعیل آباد، اظهار داشت: از دستگا ههای مسئول از جمله؛ اداره کل راه وشهرسازی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی انتظار داریم نسبت به تامین مسکن مناسب و مطلوب در این حوزه توجه بیشتری معطوف نمایند.
وی افزود: ساماندهی محدوده اسماعیل آباد اقدام موثری در زمینه عدالت اجتماعی است و در این راستا از شهرداری نیز انتظار می رود با هماهنگی و مدیریت مجموعه فرمانداری نسبت به ساماندهی این منطقه اقدامات عاجل به عمل آورد.