ضرورت آسیب‌شناسی کارکرد مساجد
ضرورت آسیب‌شناسی کارکرد مساجد
دکتر سبحانی با اشاره به اینکه ترویج نماز یک کار سازمانی نیست بلکه یک کار فرهنگی عمیق است، اظهار داشت: اگر بخواهیم نسل آینده ما نمازخوان شوند از الان باید فرهنگ‌سازی و آسیب‌شناسی را شروع کنیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید مجتبی سبحانی صبح دوشنبه در هجدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: آسیب‌شناسی کارکرد مساجد در قم باید انجام‌شده و مطابق با این آسیب‌شناسی باید برنامه تدوین شود.

وی با اشاره به اینکه ترویج نماز یک کار سازمانی نیست بلکه یک کار فرهنگی عمیق است افزود: اگر بخواهیم نسل آینده ما نمازخوان شوند از الان باید فرهنگ‌سازی و آسیب‌شناسی را شروع کنیم.