ایمن‌سازی کارگاههای ساختمانی و اثرسنجی ترافیکی ساختمان‌ها در قم نظام‌مند می‌شود
ایمن‌سازی کارگاههای ساختمانی و اثرسنجی ترافیکی ساختمان‌ها در قم نظام‌مند می‌شود
دکتر دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم گفت: فرآیند مدونی برای افزایش ایمنی کارگاه‌های ساختمانی و بررسی اثرگذاری و عارضه‌سنجی ترافیکی برای ساختمان‌های بزرگ تدوین می‌شود تا این موارد قاعده‌مند و نظام‌مند شوند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، سید محمدحسین دهناد با اشاره به برگزاری جلسۀ کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر با حضور رئیس و اعضاء گروه تخصصی مهندسان ترافیک سازمان نظام‌مهندسی استان قم، معاون و مدیران معاونت حمل‌ونقل و ترافیک و مدیران معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم، اظهار داشت: در این جلسه به موارد مختلف به‌ویژه استفاده از ظرفیت مهندسان دارای پروانۀ اشتغال به کار در حوزۀ حمل‌ونقل سازمان نظام‌مهندسی برای رفع مشکلات ترافیکی شهر تأکید شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه، زمینه‌های همکاری برای عارضه‌سنجی ترافیکی ساختمان‌ها و شبیه‌سازی هندسی معابر با استفاده از ظرفیت مهندسان موردبررسی قرار گرفت، افزود: یکی از موارد موردبررسی، ایمن‌سازی محدودۀ مجاور کارگاه‌های عمرانی و ساختمانی بر اساس شیوه‌نامه‌های وزارت کشور بوده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: باید شیوه‌نامۀ ترافیکی برای ساختمان‌های بزرگ، فعالیت‌های عمرانی و حفاری‌ها در سطح شهر طراحی و تدوین شود و پیمانکاران نیز ملزم به رعایت آن باشند.

وی یادآور شد: اخیراً در سازمان نظام‌مهندسی پیش‌نویس مبحث ۲۳ مقررات ملی ساختمان تهیه‌شده است که در آن به مباحثی چون اثرسنجی ترافیکی ساختمان‌ها، ضوابط ترافیکی حین ساخت و دیگر مباحث کاربردی در این زمینه، مانند نرخ جذب سفر اشاره‌شده است.

دهناد با اشاره به اهمیت ایمن‌سازی محیط‌های کارگاهی تصریح کرد: فرآیند مدونی برای افزایش ایمنی کارگاه‌های ساختمانی و بررسی اثرگذاری و عارضه‌سنجی ترافیکی برای ساختمان‌های بزرگ تدوین می‌شود تا این موارد قاعده‌مند و نظام‌مند شوند.