کارگروه جوانان در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر در قم تشکیل شود
کارگروه جوانان در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر در قم تشکیل شود
مهندس آمره با تأکید بر لزوم همکاری و تعامل با مدارس و نهادهای آموزشی برای توسعه امربه‌معروف و نهی از منکر گفت: با تشکیل کارگروه جوانان می‌توانیم از ظرفیت جوانان استفاده و جامعه را پویاتر کرده و امربه‌معروف و نهی از منکر را به مسئولیت اجتماعی تبدیل کنیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس معصومه آمره در بیستمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، به اهمیت توجه به راهکارهای جدید در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر پرداخت و اظهار داشت: برای رسیدن به شرایط مطلوب باید از تک‌روی و جزیره‌ای عمل کردن فاصله بگیریم.

وی همکاری و تعامل با مدارس و نهادهای آموزشی را مطرح کرد و افزود: باید دانش آموزان را با فعالیت‌های ستاد آشنا کرده و وقتی سن ورود دانش اوزان به آسیب‌های اجتماعی پایین آمده باید به مسئله آموزش در مدارس توجه بیشتری داشته باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر قم، به تأثیرگذاری سمن‌ها و نهادهای مردمی و همچنین هنرمندان اشاره و ابراز کرد: باید در کنار تمام گروه‌ها و نهادهای دولتی، به قشر خاکستری جامعه نیز نقش داده تا وارد میدان شوند.

وی تصریح کرد: اگر تنها به افراد مذهبی جامعه نقش بدهیم ممکن بوده قشر خاکستری جامعه واکنش نشان دهند، درنتیجه باید برای قشر خاکستری جامعه نیز برنامه‌ریزی داشته و به آن‌ها نیز مسئولیت اجتماعی بدهیم.

آمره خواستار تشکیل کارگروه جوانان شد و گفت: با تشکیل این کارگروه می‌توانیم از ظرفیت جوانان استفاده و جامعه را پویاتر کرده و امربه‌معروف و نهی از منکر را به مسئولیت اجتماعی تبدیل کنیم.