۲۲ معبر و خیابان شهری قم به نام شهدا نامگذاری شد
۲۲ معبر و خیابان شهری قم به نام شهدا نامگذاری شد
22 معبر و خیابان شهری با تصویب شورای اسلامی شهر قم به نام شهدا نامگذاری شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، در آخرین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، ۲۲ معبر و خیابان شهری به نام شهدای والامقام استان نامگذاری شد.

اسامی این معابر و خیابان‌ها به شهر زیر است:

۱-    خیابان ۱۹دی خیابان شهید بیطرفان کوچه ۴ به نام شهید محمدرضا تام

۲-    خیابان نوبهار، کوچه ۱۰  به نام شهید محمد داروغه حسینی

۳-    خیابان آذر ، کوچه ۲۳ به نام شهید محمدرضا دانا

۴-    خیابان روحانی، کوچه ۱۷ به نام شهید محمد شریف‌زاده حصاری

۵-    خیابان توحید ، خیابان  پاسداران شرقی، خیابان معراج،  کوچه ۵ به نام شهید محمد بدلی

۶-    خیابان ۱۵ خرداد، خیابان فراشاهی، کوچه ۱۱ به نام شهید محمدرحیم لطیفی

۷-    خیابان توحید، کوچه ۳۸، کوچه ۱ به نام شهید علی سهامی محمدی

۸-    خیابان ۷ تیر، کوچه ۸۸ به نام شهید عزت اله منتعلی

۹-    خیابان آزادگان، کوچه ۹ به نام شهید غلامحسین نائینی زاده لباف

۱۰-    خیابان امام،خیابان شهیدسعیدی، کوچه ۱۰ به نام شهید رضا گایینی رضا آبادی

۱۱-    خیابان مدرس، خیابان میثم جنوبی، کوچه ۴۱ به نام شهید عباس سلطانی عینی

۱۲-    خیابان امام،خیابان تولید دارو،کوچه ۸ به نام شهید علی محمدی

۱۳-    خیابان مفتح، کوچه ۵ به نام شهید حسن ملکیان

۱۴-    خیابان توحید، ۱۷ متری فهیمی، کوچه ۳۸ به نام شهید غضنفر بادی

۱۵-    خیابان توحید، خیابان سید معصوم، کوچه ۵ به نام شهید قدرت طالبی

۱۶-    خیابان امامزاده ابراهیم، خیابان ۱۷ شهریور، کوچه ۷ به نام شهید  محرم یلقدر

۱۷-    خیابان امامزاده ابراهیم، خیابان ۱۷ شهریور، کوچه ۹ به نام شهید علی خوشرو

۱۸-    خیابان سوم خرداد،  کوچه ۵ به نام شهید قاسم بیرامی

۱۹-    خیابان سوم خرداد،  کوچه ۷ به نام شهید محمود یوسفی

۲۰-    بلوار کشاورز جنوبی، کوچه ۱۶ به نام شهید ایپکعلی مرادی

۲۱-    بلوار امام موسی صدر، کوچه ۴۳، کوچه اول سمت راست به نام شهید علی شیبانی

۲۲-    خیابان نیروی هوایی، کوچه ۸ به نام غلامحسن سبزآباد