سازمان فرهنگی شهرداری قم باید سیاست‌گذار اصلی شهر در حوزه فرهنگ باشد
سازمان فرهنگی شهرداری قم باید سیاست‌گذار اصلی شهر در حوزه فرهنگ باشد
دکتر ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر نقش سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری در سیاست‌گذاری فرهنگی در شهر گفت: سازمان باید با رویکرد برنامه‌ای و برنامه محور حرکت کند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر مصطفی ملایی در جلسه شورای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم که با حضور دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم برگزار شد، به نوع عملکرد سازمان فرهنگی هنری پرداخت و اظهار داشت: سازمان باید با رویکرد برنامه‌ای و برنامه محور حرکت کرده و میزان تحول و اثر سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد و در این راستا اولویت‌های کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر نیز موردتوجه باشد.

وی اولویت‌بندی در برنامه‌ها و توجه به آن را یکی از دغدغه‌های سازمان دانست و افزود: اولویت‌های کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به ترتیب ارتقاء فرهنگ شهروندی، پیوست نگاری، هویت، شبکه‌سازی، خانواده، بانوان و مسائل فرهنگی بوده که باید به آن به‌صورت جدی توجه شده و اولویت را به فضای مجازی دهیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: سازمان فرهنگی باید سیاست‌گذاری اصلی در سطح شهر و بسترسازی کرده و مجموعه‌های فرهنگی در سطح شهر را مدیریت کند و خود مجری نباشد؛ باید بدانیم در حوزه رفتار شهروندی مطلوب فاصله زیاد با استانداردها داشته و باید با دقت به آن پرداخته شود.

وی در پایان به سخنان مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان قم در ۱۹ دی اشاره کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم در اجرای برنامه‌های فرهنگی، مشارکت مردم و شهروندان بوده و سازمان فرهنگی باید اجرای برنامه‌ها را به مردم سپرده و خود تنها نقش رهبری و سیاست‌گذاری را در این حوزه برعهده‌ بگیرد.